studio Bally - Tattoo - Piercing

   Body piercing, je kao i Tattoo oblik umetnosti modifikacije tela.


   U praksi se piercing satoji od probijanja ili sečenja tela radi stvaranja otvora za nošenje nakita.
Na slikama su vam prikazane regije sa stručnim nazivima piercing-a