Tetoviranje

Tattoo

Danas je skoro nemoguće proći ulicom a ne sresti nekoga sa tetovažom. Tetovaža postoji u svim oblicima i veličinama, i moze se nalaziti na svim mestima na telu. Takođe, i trajna šminka obrva, usana, očnih kapaka, je jedan od vidova tetovaže.

Tetovaža je dostigla ogroman razvoj u poslednjoj deceniji i njena populanost ima tendenciju porasta.

Ovde ću pokušati da vam objasnim sve o tetovaži, njen istorijat, značenje, tehnologiju mašine za tetoviranje, kako sam proces izgleda, i nesto o higijeni prilikom tetoviranja.

Tetoviranje je trajno unošenje pigmenta različitih boja u kožu pomoću posebno izrađenih igli. Tetoviraju se uglavnom ljudi i to iz estetskih, ritualnih, običajnih i društvenih razloga...

Poreklo tetoviranja

Verovali ili ne, neki naučnici tvrde da su prvi tragovi tetovaže pronađeni na telu Ledenog čoveka, koje datira od 3300. godine p.n.e. Tetovaže su pronađene i na telima mumija koja potiču iz 2000. g.p.n.e.

Tetovažu su ponovo otkrili Evropljani kada su tokom svojih istraživanja došli u kontakt sa polinezijskim i američkim Indijancima. Reč TATTOO potiče od tahićanske reči tattau, koja znači obeležiti i prvi put je pomenuta u beleškama istrazivača Dzejmsa Kuka od 1769. godine, prilikom istraživanja Južnog Pacifika.

Značenje Tetovaže

Tetovaža ima različito značenje u različitim kulturama. U najranijoj istoriji, dekoracija tela je najčešći motiv tetoviranja, a tako je i danas. U nekim kulturama tetovaža je služila kao nečija identifikacija koja pokazuje njegov rang i status u grupi u kojoj živi. Npr. u Rimu su tetovirani kriminalci i robovi. Tahićanske tetovaže su nosile poruke o životu onog ko ih je nosio. Tetovažama se obleležavalo i odrastanje pripadnika plemena kako bi se taj trenutak sačuvao zauvek.

Najranije metode tetoviranja

Neverovatna različitost metoda tetoviranja razvila se u različitim kulturama. U Severnoj i Južnoj Americi mnoga indijanska plemena su se tetovirala jednostavnim ubadanjem, dok su neka plemena u Kaliforniji sipala boju u ogrebotine. U Polineziji i Mikroneziji tetovaža se radila alatkom sličnom po obliku današnjim grabuljama. Maori sa Novog Zelanda, koji su poznati po svojoj tetovaži, primenili su alatku za obradu drveta kao alat za tetovažu, koja je bila napravljena od kostiju životinja. Dolaskom Evropljana oko 1700 g., Maori su počeli da koriste i metal za izradu alatki za tetoviranje, što im je omogućilo da ovaj postupak jos više usavrše.

Tetoviranje

Veći deo procesa tetoviranja fokusiran je na bezbednost, jer bilo koja otvorena rana (kao što je i tetovaža) može potencijalno dovesti do infekcije i prenošenja raznih bolesti. Prihvatljivi metodi sterilizacije su jedino oni koji se koriste i u bolnicama, a to su sterilizacija u suvom sterilizatoru i sterilizacija autoklavom...

više

Stilovi tetoviranja

Većina motiva za tetoviranje se može svrstati u nekoliko osnovnih stilova od kojih se neki mogu i kombinovati. Najzastupljeniji su: Tribal, Celtic, Haida, Reallystic, Fantasy, Japanese, Traditional, New School i Biomechanical, Lettering...

Više


Istorija tetoviranja

Tetoviranje ne potiče samo s jednog određenog područja, već je kroz istoriju bilo poznato kod različitih civilizacija. Kao prvi primer navode se tetovaže Maorskih plemena s Novog Zelanda. Maori imaju facijalne tetovaže, a smatra se da reč tetovaža (eng. Tattoo) dolazi od njihove reči tatau. Japanci se tetoviraju takozvanim "irezumi" tetovažama, koje su takođe facijalne, što je japanska tradicija.

Više


Negovanje tetovaže

Tetovaža mora da se održava i neguje u periodu zarastanja koje traje od 10 do 14 dana. Postupak je jednostavan i treba ga se pridržavati...

Više


Nuspojave tetoviranja

Tetoviranje kao proces zabadanja igle u kožu s unosom pigmenta samo po sebi već je vrsta napada na organizam, te pri tetoviranjima u kojima nisu zadovoljeni svi sanitetski uslovi može doći do pojave različitih bolesti.

Više

Piercing

4498

Klijenti

8937

Tetovaže

5471