ISTORIJA TETOVIRANJA

Tetoviranje ne potiče samo s jednog određenog područja, već je kroz istoriju bilo poznato kod različitih civilizacija.
Kao prvi primer navode se tetovaže Maorskih plemena s Novog Zelanda.
Maori imaju facijalne tetovaže, a smatra se da reč tetovaža (eng. Tattoo) dolazi od njihove reči tatau.
Japanci se tetoviraju takozvanim "irezumi" tetovažama, koje su takođe facijalne, što je japanska tradicija.

Poznato je da je tetoviranje različitih delova tela rasprostranjeno širom svijeta, počevši od Afrike (Berberska plemena, Južne Amerike (indijanska plemena), Kine itd.
U savremeno doba tetoviranje ne poznaje granice i ljudi se tetoviraju u svim delovim sveta.