Tetoviranje

Stilovi tetoviranja

Većina motiva za tetoviranje se može svrstati u nekoliko osnovnih stilova od kojih se neki mogu i kombinovati.

Najzastupljeniji su: Tribal, Celtic, Haida, Reallystic, Fantasy, Japanese, Traditional, New School i Biomechanical, Lettering...
• Tribal: Skraćeni naziv za vrstu tetoviranja koja je doživela ogromnu popularnost u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi početkom devedesetih godina, a koja je inspirisana tradicionalnom umetnošću tetoviranja domorodaca pacifičkih ostrva kao što su plemena Iban, Kayan i Dijak sa Bornea, domoroci sa Havaja, Samoe i Polinezije.

• Haida: Ovaj stil potiče od Haida i Kwakiutl plemena. Munjevite zmije, kit koji jede grom, ptice, dvoglave morske zmije i životinje koje se transformišu u ljude, nalaze se među nekim od najživopisnijih stvorenja koja su ukrašavala tela, domaćinstvo kao i ceremonijalne posede Indijanaca sa severozapadne obale Amerike. Dinamična slikovitost ovih naroda, izražena u stilu koliko ritmičnom i tečnom toliko i tako složenom, stvorila je jednu od najizvanrednijih svetskih umetničkih tradicija. To je umetnost sa vitalnošću i dubokim značenjem za one koji pripadaju njenoj kulturi.

• Celtic: Keltske tetovaže se, naravno, baziraju na tradicionalnim keltskim motivima. Obično one predstavljaju komplikovane međusobno prepletene linije, često u formi venaca oko ruke, ali isto tako i u vidu krstova ili raznih životinja. Neke aspekte keltskih motiva u tetoviranju su usvojili neonacisti, ali one nisu nužno simbol ove ideologije. Keltski stil se od starih klesarija, rezbarija i dekoracija sa oružja prilagodio modernom tetoviranju. Često se koristi i kao dopuna prikazima ratnika, čarobnjaka te mitskih bića iz predanja starih evropskih plemena.

• Old school: Stara škola tetoviranja podrazumeva crteže oivičene debelim linijama, izraženo crno senčenje, ograničen izbor osnovnih boja i klasične motive kao što su: crni panteri, srca, bodeži, pinap devojke i ruže. Glavna poenta ovog stila je što ljudi koji ih nose žele da im slike izgledaju staro, ali u isto vreme žele da su kvalitetno urađene.

• Realistic: Fotografski kvalitet rada, obično portreti dragih osoba, omiljene životinje, ratnici, poznate ličnosti i slično ili scene iz prirode. Slike uzete sa fotografija, najbolje radi neko ko može da stvori realnu fotografsku sliku. Obično se radi crnom i sivom bojom.

• Biomehanika: zasniva se uglavnom na motivima iz tema naučne fantastike. Najpoznatiji stvaralac i neko ko ima najviše udela u ovom stilu je zasigurno Hansa Rudolfa Gigera, autor (Osmog putnika). Ljubitelji ovog stila tetoviraju likove vanzemaljaca, njihove tehnologije, arhitekture ili pocepanu kožu koja naizgled otkriva delove anatomije robota ili vanzemaljaca.

• Hot Rod: Kola, ključevi, sveĆice, volani, zubčanici, klipovi, motori, plamen, tanke pruge, Beti, pinap, točkovi, kamioni ....

• Free hand (slobodni stil): Kao što sam naziv kaže to su tetovaže rađene slobodnom rukom. Pod tim se podrazumeva da se tetovaža radi bez pomoći preslikača. Ovaj stil je jedan od najcenjenijih kod tattoo majstora. Najčešće se koristi i radi kada su u pitanju prepravke starih tetovaža ili kada se više slika pozadinom spaja u jednu. Morate imati u vidu da kada vam neko dopusti da mu radite ovaj tip tetovaže na čistoj koži, poklonio vam je svoje poverenje, ali i morate biti svesni svojih istinskih mogućnosti da uspešno realizujete tako nešto, jer nema brisanja. Za uspešne slike ovog stila su potrebne i godine iskustva.

• Lettering: Ovaj stil predstavljaju tetovaže, odnosno slova koja nose određene poruke, inicijale ili imena i poprilično je popularan. Mnogi kroz ovaj stil tetoviranja vide način da ljudima oko sebe pošalju konkretnu poruku ili pak da iskažu ljubav, osećanja ili pripadnost nekoj grupi. Često se kombinuje sa drugim stilovima.

• Orijentalni stil: Ovaj stil tetoviranja se više bavi pristupom nego temom. On koristi celo telo kao slikarsko platno, pre nego zapadni pristup dodavanja tetovaže. Orijentalni stil obično u dizajne inkorporiše kovitlajuće obrasce i figure iz istočnjačke mitologije.

• Tebori: Tebori predstavlja tradicionalan način japanskog ručnog tetoviranja. Mnogi majstori tetovaže cene tebori zbog toga što je tom vrstom tetoviranja moguće postići mnogo bolje senčenje nego sa mašinicom.

• Moko: Mokomokai je facijalna tetovaža Maora sa Novog Zelanda, ali se u današnjem svetu svaka tetovaža na licu pogrešno naziva moko. Prvobitno je tetovirana kao znak inicijacije i kod muškaraca i kod žena. Poglavice su tetovirale moko kao znak primirja. Žene su nosile male moko tetovaže na bradi.

• Fantasy: Ovde se prikazuju idealizovane scene i likovi iz istorije, mitologije, religija i bajki svih naroda sveta. Vile, čarobnjaci, jednorozi, zmajevi, mitski ratnici, kraljevi i paganska božanstva tu se mešaju sa hrišćanskim, budističkim i drugim svecima, anđelima i demonima.